UCHWAŁA Nr 72/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 72/2013
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 lutego 2013 r.

 

w sprawie: przeznaczenie środków finansowych na sfinansowanie spotkania
integracyjnego klubu Seniora w Bytomiu

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708), postanawia:

§1

1. Wyasygnować kwotę 32.500 zł - ze środków budżetowych Komisji ds. Emerytów
i Rencistów (Kluby Seniora) - na sfinansowanie spotkania integracyjnego Klubu Seniora w Bytomiu w terminie 1-5 maja 2013 r. na Białorusi.
2. Uczestnicy dokonają odpłatności na dotychczasowych zasadach.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 


              Sekretarz                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                        Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-02-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-04-14
Ilość odsłon artykułu 5523