UCHWAŁA Nr 84/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 84/2013

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 lutego 2013 r.

 

w sprawie: wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie
na stanowisko ordynatora.


W odpowiedzi na pismo Dyrektora SPZOZ „Repty” GCR w Tarnowskich Górach
z dnia 31.01.2013r., Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
na podstawie art. 5 pkt. 9, art. 25 pkt. 4 w związku art.26 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. Nr 219 poz. 1708), oraz §10 pkt. 3 lit. c) rozp. MZ
z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012 poz. 182),, zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (Uchwała ORL w Katowicach Nr 2/2010) - postanawia:

§1

Wybrać przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora:

Oddziału II Rehabilitacji Neurologicznej – SPZOZ Repty GCR Tarnowskie Góry
- Kol. Andrzej Postek
- Kol. Zygmunt Klosa

Oddziału III Rehabilitacji Neurologicznej – SPZOZ Repty GCR Tarnowskie Góry
- Kol. Andrzej Postek
- Kol. Zygmunt Klosa

§2

Zobowiązuje się przewodniczącego komisji ds. konkursów ŚIL Katowice,
do powiadomienia zainteresowanego o powyższej decyzji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 


              Sekretarz                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                        Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-02-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-04-14
Ilość odsłon artykułu 5102