UCHWAŁA Nr 95/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 95/2013
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 27 lutego 2013 r.

 

w sprawie: podpisania umowy na wykonanie oświetlenia parkingu przy Domu Lekarza

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708), w związku z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010) postanawia:

§1

1. Podpisać umowę z firmą Max-Bud z Rybnika na wykonanie oświetlenia parkingu przy Domu lekarza.
2. Koszt inwestycji wyniesie 15258 zł.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


              Sekretarz                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                        Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-02-27
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-04-14
Ilość odsłon artykułu 4840