UCHWAŁA NR 3/2013 XXXII OZL

UCHWAŁA NR 3/2013

XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 6 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie: wyboru i zadań Przewodniczącego i Prezydium XXXII Okręgowego Zjazdu
Lekarzy.


XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy działając na podstawie §5 pkt. c i § 6 regulaminu obrad XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2013 r. XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2013 r. - uchwala co następuje:

§1
Powołać Kol. Jarosława Markowskiego na stanowisko Przewodniczącego XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach i powierzyć mu zadania wynikające z §6 ust. 1 regulaminu obrad XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy.

§2
Powołać Prezydium XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach w składzie:
1. Przewodniczący Zjazdu - Jarosław Markowski
2. Z-ca Przewodniczącego Zjazdu – Jan Cieślicki
3. Z-ca Przewodniczącego Zjazdu – Rafał Kiełkowski
4. Sekretarz – Bartłomiej Kiszka
5. Z-ca Sekretarza – Marek Gmerczyński
6. Z-ca Sekretarza – Zenon Cholewa
7. Z-ca Sekretarza – Urszula Zimoń
8. Z-ca Sekretarza – Dariusz Dobosz

i powierzyć im zadania wynikające z §6 regulaminu obrad XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 

 

 

                    Sekretarz                                                                                Przewodniczący
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                      XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

             Bartłomiej Kiszka                                                                     Jarosław Markowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2013-04-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-05-02
Ilość odsłon artykułu 5274