UCHWAŁA NR 8/2013 XXXII OZL

UCHWAŁA NR 8/2013

XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 6 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.

 


XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy działając na podstawie art. 24 pkt. 4 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 219 poz. 1708) uchwala co następuje:


§1

Po zapoznaniu się z przedstawionymi sprawozdaniami z działalności w roku 2012 postanawia udzielić absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                    Sekretarz                                                                                Przewodniczący
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                      XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

             Bartłomiej Kiszka                                                                     Jarosław Markowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2013-04-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-05-02
Ilość odsłon artykułu 5138