UCHWAŁA NR 12/2013 XXXII OZL

UCHWAŁA NR 12/2013

XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 6 kwietnia 2013 r.

w sprawie: ustanowienia wyróżnienia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”


XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy pragnąc docenić dorobek w szczególności lekarzy pełniących funkcje kierowników specjalizacji, za wybitną działalność i szczególne zasługi na rzecz kształcenia podyplomowego, wkład w nauczanie lekarzy w trakcie specjalizacji i pomoc w zdobywaniu umiejętności oraz na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 02.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009r., nr 218, poz. 1708) postanawia co następuje:
§1

Ustanowić wyróżnienie „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”, zwane dalej „Wyróżnieniem”.

§2

Zobowiązać Okręgową Radę Lekarską w Katowicach do opracowania szczegółowego regulaminu przyznawania Wyróżnienia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                    Sekretarz                                                                                Przewodniczący
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                      XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

             Bartłomiej Kiszka                                                                     Jarosław Markowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2013-04-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-05-02
Ilość odsłon artykułu 5170