APEL NR 1 XXXII OZL DO MINISTRA ZDROWIA I PREZESA NFZ

Apel Nr 1
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 6 kwietnia 2013 r.

do Ministra Zdrowia i do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia


XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach apeluje do Ministra Zdrowia i do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o zniesienie obowiązku zawierania przez lekarzy umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych.
Wskazać należy, iż uprawnienie lekarzy i lekarzy dentystów do wystawiania recept wynika z istoty wykonywania zawodu lekarza i nie powinno wiązać się z innymi obowiązkami, w tym z koniecznością zawierania dodatkowych umów.
Obecnie funkcjonujący system, w którym lekarz dopiero na podstawie zawartej z właściwym dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ umowy uzyskuje uprawnienie do wystawiania recept refundowanych, jest nieuzasadniony. Co więcej, zawierana umowa przewiduje liczne obowiązki nie związane z ordynacją leków.
Jednocześnie, XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach w pełni popiera przyjęte przez Naczelną Radę Lekarską w Uchwale nr 2/13/P-VI z dnia 22 lutego 2013 r. założenia nowego systemu wystawiania recept przez lekarzy, które powinny stać się podstawą przyjęcia nowych, właściwych zasad wystawiania recept.
 

 

                    Sekretarz                                                                                Przewodniczący
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                      XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

             Bartłomiej Kiszka                                                                     Jarosław Markowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2013-04-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-05-02
Ilość odsłon artykułu 4447