UCHWAŁA Nr 104/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 104/2013

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 marca 2013 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Diabetyk na widelcu, czyli wnikliwe spojrzenie na leczenie”, który odbędzie się 20.04.2013 - ze środków Komisji Kształcenia Podyplomowego
- „Azbest – problem wciąż aktualny”, który odbędzie się 23.04.2013 – ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego
- „Analiza trudnych przypadków w praktyce działania OSL”, który odbędzie się
22.03.2013– ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego
- konferencja naukowo-szkoleniowa dla lekarzy biegłych sądowych opiniujących
w sprawach ubezpieczeń społecznych, która odbędzie się 12.04.2013 – ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Wiceprezesowi ORL Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Sekretarz                                                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                                       Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-03-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-05-21
Ilość odsłon artykułu 5135