ProMedico PS Pismo Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach kwiecień 2019 nr 258

Pro Medico • kwiecień 2019 20 W dobie ruchów antyszczepionkowych i coraz odważniej promującej się medycyny alter- natywnej, które z całą mocą wykorzystują nowe kanały komunikacji, działaniom lekarzy w social mediach należy jedynie przyklasnąć – pisze dla PM Agata Kalafarska-Winkler, specjalistka PR, którą poprosiliśmy o przyjrzenie się zjawisku. (G.O.) Lekarz w sieci „Pacjent przychodzi z gotową diagnozą i listą leków, na które chce receptę. Kiedy pytam, skąd wie, co mu dolega, okazuje się, że sprawdził w internecie, albo znajomy z Facebooka ma te same objawy ” – takie historie coraz częściej można usłyszeć od lekarzy. Skarżą się, że ich zalecenia przegrywają z on-line rewelacjami i rada- mi znajomych, którzy medycynę znają tyl- ko z seriali. Z drugiej strony trudno dziwić się pacjentom, że w oczekiwaniu na wizy- tę lekarską, które nierzadko trwa kilkamie- sięcy, na własną rękę szukają odpowiedzi na swoje pytania. A dr Google jest dostęp- ny całą dobę, siedem dni w tygodniu... PACJENTW INTERNECIE Wg badania przeprowadzonego przez PwC Health Research Institute 40% inter- nautów szukało opinii dotyczących tera- pii, lekarstw i samych lekarzy w sieci, co trzeci porównywał swoje symptomy z opisanymi przez innych użytkowników na Facebooku, YouTube i Twitterze, a 25% publikowało treści dotyczące ich doświad- czeń z branży zdrowia 1 . Z kolei z danych Instytutu Monitoringu Mediów wynika, że miesięcznie w Inter- necie pojawia się kilkaset zapytań zwią- zanych z poszukiwaniem lekarza. Prośby o polecenie sprawdzonego medyka spo- tykają się z dużym odzewem ze strony użytkowników. Powstają nawet specjalne grupy i profile, gdzie internauci wymienia- ją się swoimi spostrzeżeniami i doświad- czeniami związanymi z konkretnymi leka- rzami 2 . NIE MA CIĘ NA FACEBOOKU, TO NIE ISTNIEJESZ? To nic innego, jak dzisiejsza wersja zna- nej zasady, że nieobecni głosu nie mają. Tę świadomość ma już coraz więcej placówek medycznych i pracowników ochrony zdrowia. Prywatne przychod- nie już od dawna korzystają z tej formy komunikacji. Na bieżąco śledzą trendy i dostosowują się do rosnących oczekiwań pacjentów. W publicznej służbie zdrowia wciąż wygląda to różnie. Są szpitale, które z powodzeniem prowadzą swój fanpage i takie, które nawet pytania od dzienni- karzy każą przesyłać faxem. Tymczasem z mediów społecznościowych korzystają miliony Polaków. Liczba użytkowników Facebooka przekroczyła w Polsce 16 mln, społeczność Instagrama liczy niemal 7 mln osób. Nic dziwnego, że media spo- łecznościowe stają się coraz ważniejszym źródłem wiedzy o lekarzach i placówkach ochrony zdrowia. „SOCIAL-BASEDMEDICINE” Coraz więcej lekarzy ma świadomość, że obecność w social mediach może pozytywnie wpłynąć na ich wizerunek. Z badań, jakie przeprowadziłam na gru- pie stu lekarzy ginekologów wynika, że takiego zdania jest 59% badanych. Jednak w celach zawodowych z mediów społecznościowych aktywnie korzysta 37%. Najczęściej jest to Facebook (86%) oraz Instagram (30%). Jak widać z powyż- szych danych, część lekarzy nie ogranicza się tylko do jednego z nich. Media spo- łecznościowe służą im przede wszystkim do komunikacji z pacjentami (70% wska- zań) i pozyskiwania nowych (54% odpo- wiedzi). 43% używa ich także do budowa- nia marki osobistej oraz edukacji społe- czeństwa. W grupie badanych, którzy nie korzystają z żadnych mediów społeczno- ściowych, jako powód najczęściej wymie- niany był brak czasu oraz przekonanie, że promocja nie jest im potrzebna. Z ankiet wynika, że wśród aktywnych użytkowników są zarówno osoby młode, jak i lekarze po 60. roku życia. Jedynie 5% badanych przyznało, że problemem jest dla nich brak umiejętności obsługi tego typu portali. Świadomość potrzeby tej formy komuni- kacji jest widoczna zwłaszcza wśród osób prowadzących własną praktykę lub pra- cujących w prywatnej ochronie zdrowia. Umiejętne korzystanie z tego środka prze- kazu pozwala na budowanie osobistej marki wśród pacjentów, trafienie z ofertą do grupy docelowej bez narażania się na zarzut niezgodnej z prawem reklamy. 3 MEDYCZNE GWIAZDY SOCIAL MEDIÓW Choć Instagram wśród lekarzy jest mniej popularny, to właśnie tutaj medyczne profile święcą prawdziwe triumfy. Ogrom- ną popularnością cieszy się profil Nicole Sochacki-Wójcickiej – mamaginekolog. Ma ponad 400 tys. fanów i, jak sama pisze, swoją popularność wykorzystuje głównie do edukacji. Fragment wpisu na profilu@mamagine- kolog (pisownia oryginalna): „Jedna z was dowiedziała się z mojego instagrama – że w ciąży powinna wyko- nać usg piersi – wykonała, wręcz się o nie wykłóciła – choć NIC nie podejrzewała – W publicznej służbie zdrowia wciąż wygląda to różnie. Są szpitale, które z powodzeniem prowadzą swój fanpage i takie, które nawet pytania od dziennikarzy każą przesyłać faxem.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5