Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)
IV KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH (7-8.03.2019 r.)

Dla lekarza rezydenta w trakcie chorób wewnętrznych; Chrzanów

data dodania: wtorek, 13 marzec 2018,

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

UL.TOPOLOWA 16,32-500 CHRZANÓW

 

Ogłasza nabór

Na wolne stanowisko pracy

LEKARZ-REZYDENT W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 • Umowa o pracę w ramach rezydentury
 • Pełny wymiar czasu pracy
 • Oferujemy dodatek w wysokości 2000 zł brutto do wynagrodzenia dla lekarza rezydenta
 1. Wymagania niezbędne:
 • Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 1. Zakres wykonywanych zadań n a stanowisku :
 • Wykonywanie obowiązków lekarza rezydenta w Oddziale Chorób Wewnętrznych
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys CV
 • list motywacyjny
 • dokument poświadczający wykształcenie/dyplom, prawo wykonywania zawodu , dyplom specjalizacji
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczane o odbytach kursach i szkoleniach

         Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres), składać osobiście na dzienniku Podawczym szpitala Powiatowego w Chrzanowie( ul. Topolowa  16, pawilon D, II piętro) lub przesyłać pocztą na adres Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów,  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko  lekarz specjalista chorób wewnętrznych „.

Kontakt: Sekcja Kadr Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Tel. 032 624 70 05; 032 624 70 06, 032 624 75 11.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb obecnej oraz przyszłej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z późn. zm.”.