Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)
SPOTKANIE OPŁATKOWE LEKARZY SENIORÓW (18.12.2018 r.)

ZUS Oddział w Chorzowie zatrudni lekarza orzecznika

data dodania: wtorek, 12 czerwiec 2018,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie uprzejmie informuje o wolnym miejscu pracy i możliwości zatrudnienia w Wydziale Lekarzy Orzeczników Zakładu na stanowisku Lekarza Orzecznika.

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:

Niezbędne:

-           lekarz medycyny pracy z tytułem specjalisty

-           minimum 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza

Pożądane:

-           specjalizacja (choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, ortopedia, medycyna rodzinna, medycyna pracy)

 

Wymagania dodatkowe:

-           umiejętność współpracy z innymi
-           umiejętność podejmowania decyzji
-           umiejętność rozwiązywania problemów
-           umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
-           chęć rozwijania posiadanej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
-           umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
-           rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność, opanowanie
-           umiejętność obsługi pakietu MS Office


Zadania:

Wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich w sprawach świadczeń oraz kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Dodatkowe informacje:

-           poszukujemy 2 pracowników na stanowisko,
-           możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach, seminariach, dodatkowy
             urlop  szkoleniowy, punkty edukacyjne za udział w szkoleniach organizowanych przez
             Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
-           praca na umowę o pracę,
-           proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
-           skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
-           złożonych dokumentów nie zwracamy,
-           oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli
             nie będzie rozpatrywana,
-           dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
-           do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, odręcznie podpisanego listu motywacyjnego, odręcznie podpisanego oświadczeniem zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) oraz kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i specjalizację, doświadczenie zawodowe, staż pracy oraz aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu do dnia 18 czerwca 2018 roku na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Chorzowie

Wydział Spraw Pracowniczych

ul. Dąbrowskiego 45

41-500 Chorzów

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek „OFERTA PRACY”

Prosimy dodać klauzulę:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa."
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce "Praca w ZUS".