Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
NIEZBĘDNE DLA ZDROWIA
Aktualności
06.06.2017

Szanowni Państwo 

Członkowie ORL

Uprzejmie informuję, że dnia 11 czerwca 2017 roku (niedziela) o godz. 20:00 w krypcie katowickiej Katedry odprawiona zostanie Msza Święta w intencji zmarłych niedawno, niezwykle zasłużonych i oddanych sprawom lekarskiego samorządu śp. śp. prof. Anny Makowskiej i prof. Stanisława Leszczyńskiego oraz Eugeniusza Dziedzica i wszystkich zmarłych lekarzy i lekarzy dentystów, na którą serdecznie zapraszamy.

Sekretariat Biura
Śląskiej Izby Lekarskiej
03.06.2017

Dnia 15 maja 2017 r. Okręgowa Komisja Wyborcza zatwierdziła listy kandydatów na delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych. Wykaz kandydatów z podziałem na rejony wyborcze oraz liczbą mandatów w danym rejonie wyborczym został opublikowany na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej www.izba-lekarska.org.pl/bip i udostępniony w siedzibie Izby – w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A.

Po zapoznaniu się z listą kandydatów należy dokonać wyboru.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza rekomenduje głosowanie w drodze korespondencyjnej, które jest równoważne z głosowaniem osobistym. Termin głosowania korespondencyjnego Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła na okres od 14 sierpnia 2017 r. do 8 września 2017 r.

26.05.2017

„Wizerunek lekarzy widziany z wielu perspektyw” to temat wiodący II Śląskich Debat Samorządowych, które odbyły się w Wiśle, w Hotelu Stok w dniach 19-21 maja 2017 r.

Gościem honorowym debat był Kawaler Orderu  Orła Białego prof. Mieczysław Chorąży - wspaniały uczony, prawy człowiek, wielki humanista i społecznik.

Gośćmi debat byli także: prof.  Andrzej Kowalczyk (Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), dr hab. Damian Czyżewski (Prorektor ds. klinicznych ŚUM w Katowicach),  prof.  Grzegorz Opala (profesor  honorowy  ŚUM, Przewodniczący Stowarzyszenia „Solidarność i Pamięć”), prof. Marek Rudnicki (USA – Chicago, b. wieloletni prezes Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych), dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon (Dziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Społecznych UŚ), a także  delegacja  Naczelnej Izby Lekarskiej  z  prezesem NRL dr Maciejem Hamankiewiczem.

Uczestnikami Debat, obok Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i Przewodniczących Okręgowych Sadów Lekarskich, było ponad 200 przedstawicieli różnych organów samorządu lekarskiego z całej Polski. 

To szczególne wydarzenie dlatego, że zaprosiliśmy wielu znamienitych gości, aby o tym ważnym temacie społecznym nie mówili wyłącznie lekarze, ale również historycy, akademicy i przedstawiciele innych zawodów zaufania publicznego – mówił podczas otwarcia debat dr Jacek Kozakiewicz – To spotkanie jest po to, żebyśmy poszukali wspólnie odpowiedzi na pytanie czy wizerunek lekarzy to jest tylko sprawa wyłącznie naszego środowiska czy to jest dobro społeczne, które wymaga nieustannych zabiegań nie tylko ze strony środowiska lekarskiego, ale też ze strony innych środowisk. Chcemy dzisiaj spojrzeć na ten temat historycznie, współcześnie i perspektywicznie, bo tak chcemy na ten temat dyskutować , aby zobaczyć jakie są wyzwania na dzisiaj i na najbliższe lata”.

01.06.2017

S T A N O W I S K O
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie: poparcia apelu Nr 1/2017/VII Prezydium ORL w Szczecinie
z dnia 26.04.2017r.

01.06.2017

STANOWISKO
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 maja 2017r.
w sprawie powołania w Sejmie RP „Parlamentarnego Zespołu dla Przywrócenia Zasad Moralnych w Medycynie”

 

31.05.2017

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Rozpoczynamy drugą fazę niezmiernie ciekawego i ważnego badania poświęconego poznaniu czasu pracy lekarzy i lekarzy dentystów oraz Waszych oczekiwań. Wyniki wykorzystamy także do projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia  pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”.

24.05.2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Dyrektorzy Szpitali Województwa Śląskiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, które odbędzie się dnia:
25 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach przy ulicy Grażyńskiego 49a.
Tematem spotkania będą zmiany dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz sposobu ich finansowania w związku z utworzeniem Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, jak również wskazanie zasad finansowania szpitali, które zostaną zakwalifikowane do poszczególnych poziomów.

23.05.2017

Podczas II Śląskich Debat Samorządowych, które odbyły się w Wiśle w dniach 19-21 maja 2017r. prezes ORL Jacek Kozakiewicz  wraz z Okręgowym  Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Tadeuszem Urbanem  oraz Przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego Adamem Dyrdą w imieniu całej Śląskiej Rodziny Lekarskiej złożyli gratulacje Kawalerowi Orderu Orła Białego prof. dr hab. n. med. dr HC  Mieczysławowi R. Chorążemu, który  był gościem honorowym Debat.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda  uhonorował Pana Profesora tym  najwyższym odznaczeniem państwowym w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej medycyny oraz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej.
Prof. Mieczysław Chorąży - absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, habilitację uzyskał w Śląskiej Akademii Medycznej. Wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii  -  Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Pan Profesor nadal pracuje zawodowo. Wspaniały uczony, prawy człowiek, wielki społecznik, żołnierz AK, aktywnie wspierał “S” w okresie stanu wojennego, m. in. podpisał list w sprawie uwolnienia internowanych działaczy Solidarności – odznaczony Złotym Medalem Solidarności.
Wśród składających gratulacje byli m.in.: dr hab. n. med. Damian Czyżewski (Prorektor ds. klinicznych ŚUM w Katowicach), prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala ( profesor  honorowy  ŚUM , b. przew. KZ  NSZZ Solidarność w  Śl.AM )  oraz prof. Marek Rudnicki (b. wieloletni prezes Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych), a także  delegacja  Naczelnej Izby Lekarskiej  z  prezesem NRL Maciejem Hamankiewiczem.

23.05.2017

Informujemy, że od 1 maja 2017 roku został uruchomiony System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Jest to system teleinformatyczny wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

23.05.2017

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach we współpracy ze Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza członków Śląskiej Izby Lekarskiej na spotkanie dotyczące form finansowania przez NFZ w 2017/2018, które odbędzie się 30 maja 2017 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach ( ul. Opolska 15).

Zgłoszenia należy kierować drogą mailową na adres: samorząd@rig.katowice.pl, do 26 maja br.

15.05.2017

Festiwal Ave Maria w Czeladzi ma już wieloletnią tradycję i liczne grono wiernych uczestników. W tym roku, w dniach od 25 do 28 maja  odbywać się będzie jego 18. edycja.

Newsletter
Ankiety
Jak prowadzisz dokumentację medyczną?
NAPISZ DO NAS
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości