Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZASZCZEP SIĘ - BĄDŹ ZDRÓW”
Aktualności
06.10.2017

Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie produktów leczniczych.

05.10.2017

 XXII Mistrzostwa Polski Lekarzy w brydżu sportowym - Warszawa Centrum - 4-5.11.2017 r.

28.09.2017

Przypominamy, że ww. zagadnienie reguluje art. 30a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w nowym brzmieniu (nadanym przez ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta o Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 11 maja 2017 r.).
Zgodnie ze wskazaną regulacją lekarz/ lekarz dentysta, który wykreśla indywidualną (grupową) praktykę lekarską obowiązany jest – we wniosku o wykreślenie – wskazać miejsce przechowywania dokumentacji medycznej. Miejscem tym może być wyłącznie siedziba podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z którym podmiot zaprzestający wykonywanie działalności leczniczej (lekarz/ lekarz dentysta, który wykreśla praktykę) zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej. W konsekwencji miejscem tym będzie siedziba funkcjonującego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, np. szpitala, NZOZ-u czy innej praktyki lekarskiej.

19.09.2017

Stanowisko Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED ws. wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przez lekarzy.

14.09.2017

264 tegorocznych absolwentów uroczyście odebrało prawo wykonywania zawodu lekarza i  lekarza dentysty  w sali audytoryjnej Domu Lekarza w Katowicach w dniu 11 września 2017 r. 

Gośćmi spotkania  byli: prof. dr hab.n.farm. Stanisław Boryczka (Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego ŚUM), dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc (Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej, Przewodniczący Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich), dr hab. n. med. Urszula Grzybowska (Przewodnicząca Oddziału śląskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego), dr Małgorzata Dosiak (członek Zarządu Głównego PTL, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie seksuologii) oraz dr n. med. Ryszard Szozda (Przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy).
„Życzę abyście stale dbali o swoją wiedzę medyczną, o aktualizację tej wiedzy, którą już nabyliście i będziecie nabywać z każdym dniem. Życzę, aby nie brakowało Wam pokory, która w życiu każdego lekarza jest niesłychanie ważna. – mówił  do młodych adeptów sztuki medycznej  J. Kozakiewicz – Życzę, aby nie brakowało Wam empatii w kontaktach z pacjentami i z tymi, którzy potrzebują pomocy. I życzę abyście byli szczególnie wyczuleni na słuchanie, bo słuchania z cierpliwością charakteryzuje wielkich, wybitnych lekarzy. Lekarz cierpliwy, który potrafi wysłuchać chorego czasami staje w komfortowej sytuacji, bo oprócz szacunku pacjenta, ma też często gotową diagnozę (…)”.
W imieniu ORL prawo wykonywania zawodu wręczali: dr dr Jacek Kozakiewicz, Rafał Kiełkowski, Danuta Korniak, Jerzy Rdes, Janusz Heyda, Jan Cieślicki, Grzegorz Góral, Aleksandra Sommerlik – Biernat oraz Zygfryd Wawrzynek.
 
12.09.2017

Informujemy, że odwołania od przyznanego miejsca odbywania stażu podyplomowego można składać do dnia 15 września 2017 r.

Odwołania będą rozpatrywane tylko w przypadku gdy lekarz nie otrzymał żadnego z 3 miejsc podanych we wniosku. 

31.08.2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Serdecznie zapraszam na czwartą już edycję konferencji Andrzejki Stomatologiczne 2017!
Urozmaicone wykłady z wielu dziedzin stomatologii, znakomici prelegenci, warsztaty praktyczne, integracja środowiska, dobra zabawa i atrakcje Hotelu Stok to tylko kilka powodów dla których warto wziąć udział w IV Andrzejkach Stomatologicznych. To niepowtarzalne wydarzenie organizowane przez Komisję Stomatologiczną Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z roku na rok przyciąga coraz większą ilość uczestników z całej Polski. W części wystawienniczej będą mieli Państwo okazję zapoznać się z ofertą firm z branży stomatologicznej oraz pokrewnej. Wieczorami gwarantujemy dobrą zabawę, a wszystko to odbędzie się w malowniczej scenerii Beskidu Śląskiego.
Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są  w zakładce KOMISJA STOMATOLOGICZNA
Nie przegap okazji i dołącz do nas już dziś!
Obniżona opłata tylko do końca września!
Rafał Kiełkowski
Przewodniczący Komisji Stomatologicznej
ORL w Katowicach

13.09.2017

Archidiecezjalna pielgrzymka pracowników Służby Zdrowia i ich rodzin z okazji patronalnego święta św. Łukasza w dniu 22 X 2017 r. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach i Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Organizator: Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej.

 
 
19.06.2017

Zapraszamy lekarzy i lekarzy dentystów do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Ślaską Izbę Lekarską w Katowicach.

31.08.2017

W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi  informacjami prasowymi na temat wysokości kosztów, jakie ponosi lekarz i lekarz dentysta za wydanie dokumentu, przypominamy, że:
a/ Dokument "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" lekarz/ lekarz dentysta uzyskuje nieodpłatnie od okręgowej rady lekarskiej. Wszelkie dalsze wpisy w ww. dokumentach również dokonywane są nieodpłatnie.
b/ Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) opłacie podlega wpis praktyk zawodowych do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – art. 105 ust. 1 pkt.1  i obecnie wynosi on 86 zł. Opłata za zmianę wpisu wynosi 43 zł.
c/ Opłatom podlega również wydanie zaświadczeń unijnych. Opłata za jedno zaświadczenie wynosi 60 zł. Pobieranie powyższych opłat wynika z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.). Przepis ten został dodany na mocy art. 64 pkt. 4 lit. c ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) i obowiązuje od 18 stycznia 2016 r.

Newsletter
Ankiety
Jak prowadzisz dokumentację medyczną?
NAPISZ DO NAS
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości