Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
Aktualności
04.07.2017

Uniwersytet Wrocławski – Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki wraz z Dolnośląską Izbą Lekarską zapraszają do udziału w  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Sytuacja Prawna Osób Wykonujących Zawody Medyczne”, która odbędzie się w dniu 22 września 2017 r. w siedzibie DIL przy al. Matejki 6 we Wrocławiu

03.07.2017

VI Otwarte Mistrzostwa Lekarzy w Tenisie Ziemnym - 14-16.07.2017, Tychy.

30.06.2017

28 czerwca br. w Państwowej Szkole Muzycznej im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach odbyło się, po raz pierwszy w tym mieście, wyjazdowe posiedzenie Prezydium ORL. W spotkaniu udział wzięli prezes ORL Jacek Kozakiewicz i członkowie Prezydium: dr dr Jan Cieślicki, Krystian Frey, Danuta Korniak, Janusz Heyda, Wojciech Marquardt, Jerzy Rdes, prof. Krystyn Sosada oraz dr Zygfryd Wawrzynek, mediator ŚIL. Obecni byli także: Renata Wrońska (dyrektor Biura ŚIL) i członkowie Delegatury w Gliwicach: dr dr Stanisław Borysławski (przewodniczący Delegatury Gliwice), Wacław Kozioł i Marek Gomoliński.
Prezydium po zapoznaniu się z materiałami prasowymi i informacjami przekazanymi przez członków Delegatury Gliwickiej, na wniosek prezesa ORL J. Kozakiewicza, podjęło stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji  w ochronie zdrowia w tym mieście.
Cytując stanowisko: „Mając na uwadze konieczność poprawy sytuacji, Prezydium deklaruje wolę podjęcia pilnych rozmów i negocjacji z Prezydentem Miasta Gliwice, Radą Miasta Gliwice, zarządzającymi podmiotami leczniczymi z udziałem przedstawicieli innych zainteresowanych organizacji związkowych i samorządowych, w celu znalezienia rozwiązań, które będą optymalne dla bezpieczeństwa pacjentów, lekarzy i innych pracowników medycznych”. 
Prezes ORL J. Kozakiewicz przekazał powyższe  stanowisko  na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice Marka Pszonaka, który  reprezentował  samorząd lokalny  w spotkaniu  Prezydium ORL z  zasłużonymi  lekarzami.

30.06.2017

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zaprasza lekarzy do składania ofert na przeprowadzenie kontroli w zakresie wykonywania i dokumentowania badań lekarskich oraz wydanych orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.
 

28.06.2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach podczas wyjazdowego posiedzenia w dniu dzisiejszym w Gliwicach  podjęło stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji   w ochronie zdrowia w tym mieście.
Prezes ORL Jacek Kozakiewicz w obecności przedstawicieli Delegatury Gliwickiej, przekazał powyższe  stanowisko  na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice Marka Pszonaka, który  reprezentował  samorząd lokalny w spotkaniu  Prezydium ORL z  zasłużonymi  lekarzami.

 

28.06.2017

W miniony wtorek, 27 czerwca br. w Śląskiej Izbie Lekarskiej odbyło się piąte spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.  Tym razem w programie spotkania znalazł się panel dyskusyjny ”Miejsce prawa naturalnego w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego”.
W spotkaniu, oprócz przedstawicieli samorządów zrzeszonych w Forum, udział wzięli: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, prezes ORL w Warszawie, reprezentant Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego Andrzej Sawoni, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były prezes TK Janusz Niemcewicz, Archidiecezjalny Duszpasterz Akademicki ks. Damian Copek, Prezes RIG Tadeusz Donocik, Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia ks. Łukasz Stawarz.
Witając gości przewodniczący ŚFSZZP Jacek Kozakiewicz, podkreślił: „zasadniczym celem naszego spotkania jest zainicjowanie debaty o znaczeniu w naszej codziennej pracy wysokich standardów zawodowych i moralnych, których treść i moc zobowiązująca wywodzi się z fundamentów powszechnego prawa naturalnego.

26.06.2017

Prawo do ochrony zdrowia gwarantuje nam Konstytucja. Jednak za efekt leczenia odpowiedzialność ponoszą nie tylko organizatorzy ochrony zdrowia, lekarze i inni pracownicy medyczni, lecz również pacjenci.
W trosce o osiągnięcie jak najlepszych efektów leczenia, mając na uwadze , iż za skutek leczenia odpowiedzialność ponoszą także sami pacjenci i ich postawa, celem wzmocnienia społecznej świadomości i poczucia moralnego obowiązku dbania o własne zdrowie, które przekłada się na stan zdrowotności społeczeństwa, śląski samorząd lekarski przyjął Uchwałę (nr 37/2017 z 21 czerwca 2017 r.) stanowiącą rekomendacje w omawianym zagadnieniu. Dokument został skonsultowany z przedstawicielami Izby Aptekarskiej w Katowicach oraz Federacją Pacjentów Polskich.


23.06.2017

Wciąż apelujemy do Państwa w sprawie zbiórki archiwaliów na rzecz Ośrodka Dokumentacji Historycznej ŚIL. Zasoby Ośrodka uzupełnią zbiory powstającego w Rybniku Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, część z nich zaś będzie wykorzystana do celów  popularyzacyjno-edukacyjnych w Śląskiej Izbie Lekarskiej.
 

23.06.2017

Z końcem maja zapadł w Sądzie Rejonowym w Gliwicach w Wydziale Karnym wyrok skazujący pacjenta, który naruszył nietykalność cielesną lekarza pracującego w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym, korzystającego z ochrony prawnej należnej funkcjonariuszowi publicznemu w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. W niniejszym procesie lekarz występował jak oskarżyciel posiłkowy. Tym samym, jako strona postępowania mógł składać wnioski dowodowe oraz brać aktywny udział w czynnościach toczącej się sprawy.

06.06.2017

Szanowni Państwo 

Członkowie ORL

Uprzejmie informuję, że dnia 11 czerwca 2017 roku (niedziela) o godz. 20:00 w krypcie katowickiej Katedry odprawiona zostanie Msza Święta w intencji zmarłych niedawno, niezwykle zasłużonych i oddanych sprawom lekarskiego samorządu śp. śp. prof. Anny Makowskiej i prof. Stanisława Leszczyńskiego oraz Eugeniusza Dziedzica i wszystkich zmarłych lekarzy i lekarzy dentystów, na którą serdecznie zapraszamy.

Sekretariat Biura
Śląskiej Izby Lekarskiej
03.06.2017

Dnia 15 maja 2017 r. Okręgowa Komisja Wyborcza zatwierdziła listy kandydatów na delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych. Wykaz kandydatów z podziałem na rejony wyborcze oraz liczbą mandatów w danym rejonie wyborczym został opublikowany na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej www.izba-lekarska.org.pl/bip i udostępniony w siedzibie Izby – w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A.

Po zapoznaniu się z listą kandydatów należy dokonać wyboru.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza rekomenduje głosowanie w drodze korespondencyjnej, które jest równoważne z głosowaniem osobistym. Termin głosowania korespondencyjnego Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła na okres od 14 sierpnia 2017 r. do 8 września 2017 r.

<< Start Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Następna Koniec >>
Newsletter
NAPISZ DO NAS
Ogłoszenia
DAM PRACĘ
SZUKAM PRACY
WYNAJMĘ
SPRZEDAM
ZJAZDY KOLEŻEŃSKIE
INNE
NEKROLOGI
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości