Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH LEKARZY W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ - 22.03.2017
Aktualności
30.12.2016

Komunikat Prezesa ORL w Katowicach

z dnia 30 grudnia 2016 r.

nawiązujący do komunikatu pt."RECEPTY"

zamieszczonego w dniu 19.12.2016 r. na stronie internetowej ŚIL


W związku z licznymi pytaniami dot. wystawiania recept od 1 stycznia 2017 r. i koniecznością uzyskania przez lekarzy stosownych uprawnień w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Katowicach, uprzejmie informuję:

 

- O napotkanych trudnościach w dostępie do w/w uprawnień przez lekarzy poinformowałem bezzwłocznie Dyrektora ŚOW NFZ dr. J. Szafranowicza, między innymi podczas wspólnego spotkania w dniu 14 grudnia br.

 

Dyrektor ŚOW NFZ wyjaśnił, że problem wynika z ułomności przygotowanego centralnie programu komputerowego i trwają prace nad jego modyfikacją. Jednocześnie Dyrektor J. Szafranowicz złożył zapewnienie, że podejmie wszelkie działania dla ułatwienia dostępu.

 

- Lekarze posiadający dotychczas umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych, które wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r. i mający dostęp do Portalu NFZ – Portalu Personelu, mogą dokonać aktualizacji danych w Portalu do 30 czerwca 2017 r. Po tej dacie lekarze utracą dostęp do Portalu. Jednocześnie, po 1 stycznia 2017 r. lekarze ci nadal mogą wystawiać recepty na drukach dotychczas posiadanych, które zawierają naniesione unikalne numery recept. Druki te mogą być wykorzystane przez lekarzy nie dłużej niż do końca 31 grudnia 2017 r.

 

- Lekarze posiadający dotychczas umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych, które wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r. i niemający dostępu do Portalu NFZ – Portalu Personelu, mogą uzyskać do niego dostęp w dowolnym terminie. Jeśli lekarz nie uzyska dostępu do Portalu do końca grudnia 2016 r. nie będzie mógł pobrać (nowych) numerów recept. Tym niemniej, lekarz ten może nadal korzystać z posiadanych przez siebie druków recept (na których naniesione są unikalne numery recept), do czasu ich wykorzystania, nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r. Powyższa informacja dotyczy również lekarzy wystawiających recepty pro auctore i pro familiae.


- Ponadto przekazuję, że Śląska Izba Lekarska, w związku z informacjami przekazywanymi od lekarzy seniorów, którzy posiadali dotychczas umowy na wystawianie recept pro auctore i pro familiae i mają trudności z dotarciem do siedziby Śląskiego Oddziału NFZ w Katowicach, podjęła działania zmierzające do ułatwienia kontaktu z Funduszem. W załączeniu treść pisma skierowanego do Dyrektora ŚOW NFZ – Pana Jerzego Szafranowicza wraz z uzyskaną odpowiedzią. Aktualnie prowadzone są dalsze działania, mające na celu ustalenie kompleksowej pomocy dla tej grupy lekarzy, proszę zatem zainteresowanych o cierpliwość. Mam nadzieję, po rozmowie z Dyrektorem J. Szafranowiczem w dniu 29 grudnia br., że w najbliższych dniach będę mógł poinformować o konkretnych decyzjach idących naprzeciw oczekiwaniom tej grupy Koleżanek i Kolegów.

 

Prezes ORL w Katowicach
Jacek Kozakiewicz

 

30.12.2016

Konkurs na najlepszą oryginalną publikację naukową z zakresu medycyny klinicznej.

Nagroda wynosi 10.000 USD.

30.12.2016

W związku z kierowanymi do lekarzy i lekarzy dentystów pismami z Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Warszawie uprzejmie prosimy o rozwagę w dokonywaniu opłat rejestracyjnych.

30.12.2016

W dniu 10 grudnia 2016 w Domu Lekarza w Katowicach odbyła się konferencja SPOJRZENIE Z RÓŻNYCH STRON NA MEDYCYNĘ OPARTĄ O DOWODY NAUKOWE (EBM – EVIDENCE BASED MEDICINE), której pomysłodawcą  był dr n. med. Krzysztof Siemianowicz, członek Komisji ds. Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej  i starszy wykładowca w Katedrze i Zakładzie Biochemii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a patronem honorowym prezes Okręgowej Rady Lekarskiej , dr n. med. Jacek Kozakiewicz. Kierownikiem naukowym konferencji był dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med.  Jan Duława.

27.12.2016

Śląska Izba Lekarska, Śląska Izba Aptekarska i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach mają przyjemność zaprosić lekarzy, farmaceutów i prawników wszystkich profesji do wzięcia udziału w SKIM&L CUP 2017 - IV Narciarskim Pucharze Polski Lekarzy, Farmaceutów i Radców Prawnych, który odbędzie się w dniach od  3 lutego do 5 lutego 2017 r. w Szczyrku.

22.12.2016

Niech pełna wiary i miłości moc Wigilijnego Wieczoru ześle spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
obdarowuje pomyślnością i szczęściem,
a Nowy 2017 Rok przyniesie spełnienie pokładanych w nim nadziei.

W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz własnym,
 składam Wszystkim Koleżankom i Kolegom, Waszym Rodzinom i  Najbliższym

najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Niech zrealizują się wszystkie Wasze plany i marzenia
zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Jacek Kozakiewicz
prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach 

19.12.2016

Przypominamy, że z dniem 31 grudnia 2016 r. wygasają dotychczasowe umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych.
Informujemy, że zarządzeniem nr 114/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2016 r. został wydłużony termin do składania wniosków o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept (informacja dotyczy wyłącznie lekarzy, którzy już posiadają dostęp do Portalu Personelu). Obecnie wnioski powinny być dostarczone do Oddziału NFZ najpóźniej do 30 czerwca 2017 r.
Informacje dla lekarzy nt. recept dostępne są także na stronie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach
http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/72/komunik-109-16-nowe_zasady_nr_recept_lek.pdf

16.12.2016

Jak co roku w rocznicę dramatycznych wydarzeń Stowarzyszenie „Solidarność i Pamięć”, organizuje uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą wspaniałą postawę lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników służby zdrowia organizujących pomoc górnikom rannym 16 grudnia 1981 roku w czasie pacyfikacji strajku w KWK Wujek.

15.12.2016

Łódzka Fundacja Psychoterapii w okresie 17.11-31.12.2016 r. prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Psychoterapia jest dla ludzi”.  Jej głównym celem jest wzrost świadomości społecznej w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży. Ważnym elementem kampanii jest podniesienie wiedzy Polaków na temat psychoterapii jako skutecznej metody profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego oraz metody leczenia zaburzeń natury psychicznej, fizycznej i psychosomatycznych.

14.12.2016

2016 rok to nowa jakość w kontaktach samorządu lekarskiego ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziś odbyło się kolejne spotkanie lekarzy z dyrektorem Jerzym Szafranowiczem.

14.12.2016

„Dziś udział naszej publiczności będzie nieodzowny i nieoceniony” -  tak  m.in. zapowiedział prowadzący kolejną edycję Koncertu wigilijno-noworocznego dr Jan Kłopotowski. Koncert, zorganizowany przez Komisję ds Kultury ŚIL, tradycyjnie odbywa się w dniu spotkania opłatkowego Lekarzy-Seniorów Śląskiej Izby Lekarskiej, zaproszonych do Domu Lekarza przez Komisję ds Emerytów i Rencistów. Chór CAMES pod batutą Doroty Dziełak-Szczepan przypomniał najpiękniejsze, nie tylko  polskie, kolędy. Koncert dopełnił literacką formą  dr Stefan August, znany, nie tylko w środowisku lekarskim, poeta.

<< Start Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Następna Koniec >>
Newsletter
NAPISZ DO NAS
Ogłoszenia
DAM PRACĘ
SZUKAM PRACY
WYNAJMĘ
SPRZEDAM
ZJAZDY KOLEŻEŃSKIE
INNE
NEKROLOGI
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość