Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Aktualności
08.02.2018

11-12 maja Polskie Stowarzyszenia Medyczne na Litwie zaprasza na konferencję „Lekarz i jego hobby“ – Druskienniki, Litwa

04.02.2018

Przypomnieć należy, że od 16 sierpnia 2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1473).
Ustawa ma zastosowanie do pracowników wykonujących zawody medyczne, które zatrudnione zostały na podstawie umowy o pracę w podmiotach leczniczych (tj. podmiotach zarejestrowanych w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez właściwego wojewodę, np. szpitale, przychodnie, poradnie, NZOZ-y). Ustawa nie dotyczy praktyk lekarskich. Grupy zawodowe osób wykonujących poszczególne zawody medyczne zostały wymienione w załączniku do ustawy. Dla przykładu można wskazać lekarzy (z podziałem na posiadane specjalizacje – tytuł specjalisty, specjalizację I lub II stopnia, lekarz bez specjalizacji), personel pielęgniarski oraz osoby wykonujące inne zawody (np. asystentki bądź higienistki stomatologiczne). 


02.02.2018

Dzięki staraniom Komisji Stomatologicznej, Śląska Izba Lekarska stała się posiadaczem fantomu do wykonywania testów podstawowych aparatów rtg punktowych. Urządzenie to będzie nieodpłatnie użyczane członkom Śląskiej Izby Lekarskiej posiadającym aparat rtg w celu ułatwienia dopełniania obowiązku wykonywania testów podstawowych.
Więcej informacji na stronie Komisji Stomatologicznej

30.01.2018

Szanowni Państwo!

Z ogromną dumą i radością pragniemy poinformować, że nasze zaangażowanie oraz standardy świadczonych przez naszą placówkę usług zostały wysoko ocenione przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznając nam tym samym Certyfikat Akredytacyjny. 
30.01.2018

Pismo Kanclerza Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis prof. Romualda Krajewskiego – informujące o terminie nadsyłania wniosków w sprawie kandydatów do Odznaczenia Meritus Pro Medicis. 

30.01.2018

Czy jedną z przyczyn, dla których - nie tylko zresztą w Polsce - ludzie sięgają po informacje o zdrowiu do internetu jest utrudniony dostęp do specjalistów, kolejki, niewydolny system? Między innymi na to pytanie odpowiada dr Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Więcej...

 

29.01.2018

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy będą zobowiązani prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłać ją jako plik JPK_VAT do resortu finansów.


W związku z powyższym Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do podatników posiadających status mikroprzedsiębiorcy, która ma na celu rozpowszechnienie podstawowych informacji dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT oraz informowanie podatników o ich nowych obowiązkach.

W przypadku zainteresowania ze strony lekarzy-przedsiębiorców Śląska Izba Lekarska zorganizuje szkolenie w tym zakresie w swojej siedzibie w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a. W związku z tym prosimy zainteresowanych o kontakt mailowy: kursy@izba-lekarska.org.pl. W mailu proszę podać swoje dane: imię, nazwisko, nr telefonu oraz dopisać: szkolenie JPK.
26.01.2018

Śląska Izba Lekarska w Katowicach zleci wykonanie projektu budowlanego-wykonawczego infrastruktury sieci LAN w Domu Lekarza w Katowicach przy ulicy Grażyńskiego 49a. Oferty prosimy składać w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Grażyńskiego 49 a w Katowicach( Administracja – parter), bądź drogą elektroniczną na adres: domlekarza@izba-lekarska.org.pl  do dnia  15 lutego 2018 r.

26.01.2018

Śląska Izba Lekarska z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a zleci pielęgnację terenów zieleni  o powierzchni  łącznej 2169m2 wokół budynku Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, przy ul. Grażyńskiego 49a.

 
 
26.01.2018

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Przekazuję Państwu (w załączniku) zaproszenie od Profesora András'a Palotás'a z Węgier do udziału w Międzynarodowej Wystawie Lekarzy Twórców, która odbędzie się 12 maja 2018 r. w Zagrzebiu (Chorwacja). 
25.01.2018
Z przykrością pragnę poinformować, iż zaplanowany na dzień 10 lutego 2018 roku w Hotelu Monopol w Katowicach, II Bal Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, nie odbędzie się z uwagi na bardzo małą ilość dokonanych rezerwacji.
Goście, którzy dokonali rezerwacji wraz z jednoczesną wpłatą otrzymają całość uiszczonej kwoty.
<< Start Poprzednia 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Następna Koniec >>
Newsletter
Ankiety
Jak prowadzisz dokumentację medyczną?
NAPISZ DO NAS
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości