Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
AAA

Pro Medico - Pismo Śląskiej Izby LekarskiejKomunikat Redakcji

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie ze wspólnym harmonogramem kolportażu

„Pro Medico” oraz „Gazety Lekarskiej” materiały prasowe do numeru 

listopadowego PM przyjmujemy do 7 października br.

 

 


"Pro Medico Post scriptum" - poszerzona wersja internetowa

Zawiera teksty, zdjęcia i inne materiały prasowe, niepublikowane w wersji papierowej

(poniżej w zakładce: Pro Medico - bieżące numery)

 

 

„Pro Medico” - pismo Śląskiej Izby Lekarskiej

 

 Miesięcznik informacyjno-publicystyczny dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów.
Materiały przyjmujemy  zgodnie z harmonogramem, zamieszczonym w zakładkach poniżej.


Pismo „Pro Medico” ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice,
tel. (32) 60 44 262 oraz (32) 60  44 260  fax  (32) 60-44-257


biuletyn@izba-lekarska.org.pl


redaktor naczelny

dr Żywisław Mendel

 


zastępca redaktora naczelnego
g.ogrodowska@izba-lekarska.org.pl

tel. (32) 60 44 264

 

 

reklamy i ogłoszenia:
biuletyn@izba-lekarska.org.pl, m.olszar@izba-lekarska.org.pl

_____

 

 

Historia

W I kadencji odrodzonego samorządu lekarskiego  (1989-1993), ukazywał się  biuletyn informacyjny o tytule "Medicus".  
 W  skład  redakcji wchodzili : redaktor naczelny i przewodniczący  Komisji ds. Informacyjnych ORL - dr Andrzej Szulc, śp. dr Maria Klimowicz, ówczesna wiceprezes ORL oraz dr Danuta Korniak – członek ORL i przewodnicząca Komisji ds. Finansowych.


W 1993  r. zmieniono nazwę na "Pro Medico" , pismo zaczęło ukazywać się regularnie, co miesiąc, początkowo zawierając  głównie  materiały informacyjne (stanowiska, uchwały) dotyczące prac ORL. Przez lata zmieniał się zespół redakcyjny i współpracownicy pisma, które stale się rozwija.

W 2006 r. PM ukazało się w wersji powiększonej do 32 stron, kilka razy  zmieniała okładka i układ  druku, od marca 2012 r. pojawia się w zupełnie nowym układzie graficznym,  składany  poza siedzibą  Izby.
Jest nie tylko  biuletynem informującym o pracy samorządu lekarskiego,  ale też pismem publicystycznym, zawierającym wywiady, reportaże, felietony, komentarze, refleksje, pisane głównie przez lekarzy ŚIL.

W lutym  2013 r. „Pro Medico” obchodziło jubileusz wydania 200 numeru.
„Gratuluję i dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy na łamach naszego pisma przedstawiają swoje myśli, zainteresowania i doświadczenia”  mówił  Jacek Kozakiewicz, prezes ORL , a prof. Władysław Nasiłowski, autor m.in. cyklu felietonów „Patrząc z ukosa” (Adalbertus ) : „Lekarze wyrażają swoją osobowość w sposób konkretny , np. przy stole operacyjnym, ale jak wynika z tradycji historycznej, również operując słowem. Potrzeba istnienia „Pro Medico” jest  dla mnie bardzo wyraźna, stanowi ono bowiem o podmiotowości naszego samorządu”.  (o wyróżnieniach dla Autorów w zakładce „Złote pióra” poniżej)

W 1993 r. redaktorem naczelnym „Pro Medico” został  dr Żywisław Mendel i nadal pełni tę funkcję.
W 2002 r. współpracę z pismem ŚIL podjęła  red. Grażyna Ogrodowska, jest zastępcą redaktora naczelnego i redaktorem prowadzącym wydania.

Z pismem  przez lata współpracowali m.in.: red. red. Alicja Pierzchalska-Wieczorek, Monika Białek, Bożena Ferdyn, Wacław Lubosz, Mariola Marklowska, Katarzyna Strzałkowska, Anna Zadora-Świderek, Aleksandra Wiśniowska. 


 


Wybierz pozycję